เวบไซด์แนะนำ emb4fun

เวบไซด์แนะนำวันนี้เสนอ http://www.emb4fun.de/projects.html Tongue out ข้อมูลเกี่ยวกับ RTOS และการประยุกต์ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์และ FPGA