บินสูง 3 เมตร นาน 1 นาทีกับเฮลิคอปเตอร์ขับเคลื่อนด้วยคนพิชิตเงินรางวัล $250,000