นาฬิกาของนักอิเลคทรอนิคส์

รับค่าเวลาจาก GPS เดินได้เที่ยงตรงแล้วยังตั้งปลุกได้ แสดงอุณหภูมิแถมติดต่อกับรีโมทอินฟราเรด รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาวิธีการสร้างได้ที่ http://kevinrye.net/files/gps_clock_prototyping_1.php Tongue out