แนวทางใช้งาน bluetooth ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

bluetooth และการประยุกต์ใช้งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.instructables.com/id/BLU-BOARD-control-your-home-with-blue-to... Tongue out