ยุคของ internet of things กำลังจะเริ่ม

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านอินเตอร์เนท แนวโน้มที่กำลังมาแรง ใช้งาน raspberry pi บอร์ดเป็นแนวทางหนึ่ง ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://code.google.com/p/webiopi/ Tongue out