4 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสู่ยุคใหม่

1. internet of things อินเตอร์เนทจะเข้ามาเชื่อมต่ออุปกรณ์รอบตัวเรา

2. mobile payment การจับจ่ายผ่านเทคโนโลยี NFC ในมือถือ

3. self driving car รถยนต์ไร้คนขับ

4. 3D printer เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.electronicproducts.com/Computer_Peripherals/Communication_Per... Tongue out