เรียนรู้การใช้งาน mplabx ide

เรียนรู้การใช้โปรแกรมพัฒนาซอฟแวร์สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ายไมโครชิพ http://microchip.wikidot.com/tls0101:start Tongue out