เครื่องอ่านหนังสือ

ไอเดียการประยุกต์ใช้งาน embedded linux โดยใช้ Raspberry Pi มาทำเครื่องอ่านหนังสือ ผู้สนใจดูแนวทางได้ที่ http://www.dexterindustries.com/BrickPi/projects/brickpi-bookreader-2/ Tongue out