หลักการพื้นฐานของ software engineering

รู้จักกับหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ให้ลึกซื้งยิ่งขึ้น Logicthai ขอแนะนำหนังสือ หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟท์แวร์ โดย ผศ.ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน หนังสือที่นักพัฒนาต้องอ่าน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ Tongue out