นวัตกรรมสร้างไอเดีย (เครดิต Doom Kitty จากเวบพันทิพ)