รวมข้อมูล ESP8266

ข้อมูลสำหรับชิพ ESP8266 อุปกรณ์ตัวเล็กแต่มากความสามารถ http://www.elec-za.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%... Tongue out logicthai ขอแนะนำสำหรับผู้สนใจพัฒนา ESP8266 ด้วย Sming Framework ไม่ควรพลาดวีดีโออบรมของ อาจารย์อ้วน https://www.facebook.com/pages/MyPi-IoT-Learning-Center/741497875947007 Tongue out