รู้จักกับ Version control software

หนังสือที่นักพัฒนาซอฟแวร์ควรอ่านทำความรู้จักและนำไปใช้งาน

อ่านฉบับแปลเป็นภาษาไทยได้ที่ https://git-scm.com/book/th/v1/ Tongue out