Micropython กับ ESP8266

เมื่อ Hardware ตัวยอดนิยมอย่าง ESP8266 มารวมร่างกับซอฟแวร์ที่กำลังมาแรงอย่าง Python กำเนิดเป็น MicroPython บนบอร์ด ESP8266 หนึ่งในแนวทาง การพัฒนา IOT ที่นักพัฒนาควรติดตาม http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/ Tongue out