แหล่งรวมข้อมูลวีดีโอการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์

แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง ฝึกภาษาอังกฤษในตัว https://github.com/Developer-Y/cs-video-courses Tongue out