เรียนรู้เทคโนโลยีไปกับ ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด

เวบไซด์แนะนำสำหรับผู้สนใจความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จัดทำโดยหลายหน่วยงานภาครัฐ https://mooc.learn.in.th/main/ Tongue out