การใช้งาน RF Module

ลิ้งค์น่าสนวันนี้เสนอ http://winavr.scienceprog.com/example-avr-projects/running-tx433-and-rx4...? เป็นตัวอย่างการต่อใช้งาน RF module เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega8 สองตัวด้วยความเร็ว 1200 BPS มีวงจรตัวอย่างพร้อม source code Tongue out