sms = short message service

เวบไซด์น่าสนวันนี้เสนอ http://www.developershome.com/sms/smsIntro.asp? เนื้อหาเกี่ยวกับ การรับส่ง sms หรือ short message service ผ่าน มือถือหรือ gsm/gprs/modem นักพัฒนาที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานไม่ควรพลาด Tongue out