ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

อลังการ

เวบไซด์แนะนำ สำหรับการเรียนรู้ arduino

เวบไซด์น่าสนวันนี้เสนอ http://todbot.com/blog/spookyarduino/ เวบบล็อกมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำ Arduino ไปใช้สอนนักเรียนให้รู้จักการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในด้านต่างๆ ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานเป็นสื่อการสอนได้.

arduino กับการขับ led 8 x 8

การขับ led matrix 8 x 8 ใช้ไอซี MAX7219 ทำให้ลดขั้นตอนการแสดงผลไปได้มาก รายละเอียดวงจรพร้อม source code สำหรับการทดลองดูได้ที่ http://www.bryanchung.net/?p=177

การทดลองทำ Oscilloscope จาก arduino

สำหรับการทดลองใช้ A/D ของ AVR มาประยุกต์ใช้ทำ ออสซิโลสโคปแบบง่าย ดูรายละเอียดได้ที่ http://accrochages.drone.ws/en/node/90

การขยายสัญญาณ PWM ของ arduino board

ในการเชื่อมต่อ Arduino board กับอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ PWM ในการควบคุมเช่น servo motor หรือ พัดลม จำเป็นต้องมีวงจรปรับระดับแรงดัน เนื่องจากไฟที่จ่ายให้ servo หรือ พัดลมบางตัวใช้ไฟจ่ายที่ไม่ใช่ 5 volt

http://everybody.is-a-cyb.org/project/53 เป็นตัวอย่างวงจรในการ เชื่อมต่อ Arduino board กับมอเตอร์หรือพัดลมโดยใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ BDX53 ในการควบคุมวงจรจ่ายไฟ 12 โวลท์ที่ 1.5 amp.

Atmege88/168 webserver

http://tuxgraphics.org/electronics/200611/embedded-webserver.shtml? เป็นตัวอย่างการนำ Atmega88 หรือ Atmega168 มาทำเป็น webserver ผู้สนใจสามารถนำไปดัดแปลงใช้งานตามตัวอย่างวงจรพร้อม source code

บอร์ดขับสเต็บปิ้งมอเตอร์, เซอร์โว สำหรับ arduino

เพิ่มขีดความสามารถให้บอร์ด Arduino ด้วย บอร์ดขับมอเตอร์หลากหลายชนิด ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลทั้งวงจรและ software library ได้ที่ http://www.ladyada.net/make/mshield/index.html

Gmail notification box

โครงงานน่าสนวันนี้เสนอ Gmail notification box เป็นแนวทางการประยุกต์ใช้? Arduino board ไมโครคอนโทรลเลอร์มาทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้? เมื่อมี mail เข้ามา ระบบจะแจ้งเตือนโดยใช้หลอด led ส่องสว่างในกล่องพลาสติก ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการทำงานของโปรแกรมทั้งในส่วนการดึง email โดยใช้ภาษาไพทอน และการส่งสัญญาณให้กับบอร์ด Arduino เพื่อขับ LED? http://www.j4mie.org/2008/02/15/how-to-make-a-physical-gmail-notifier/

the best ever Logic probe

eagle ซอฟท์แวร์ออกแบบแผ่นปริ้นท์

ซอฟท์แวร์น่าสนวันนี้เสนอ eagle pcb ซอฟท์แวร์ออกแบบแผ่นปริ้นท์ที่นิยมใช้งานในหมู่นักอิเลคทรอนิคส์สมัครเล่นทั่วโลกเนื่องจากมี freeware version ที่สามารถ download มาทดลองได้ฟรี ปัจจุบันอัพเดทถึงเวอร์ชั่น 5 ผู้สนใจสามารถศึกษาการใช้งานและ download ได้ที่ http://www.cadsoft.de/ คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้่นนำเช่น se-ed

บันทึกข้อมูล gps ด้วย arduino

ตัวอย่างการประยุกต็ใช้งาน gps data logger โดยใช้ arduino board เก็บข้อมูลลง sd card พร้อม code ตัวอย่าง ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://ladyada.net/make/gpsshield/

arduino matchbox

ได้เข้าไปดูที่เขาโฆษณา matchbox
สงสัยว่า เขาใช้ program อย่างไร เพราะเห็นแต่ 10 male pin headers
ไม่เห็นมี serial port สำหรับ รับ serial cable เหมือน maxserial freeduino หรือ
usb port เลย
ใครทราบ หรือเข้าใจ หรือเคยใช้ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
doi
?

arduino กับ accelerometer chip

Syndicate content