ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

demand peripherals connect linux to the real world

เวบไซด์น่าสนวันนี้เสนอ http://www.demandperipherals.com/ Tongue out ข้อมูลสินค้าสำหรับการเชื่อมต่อ linux กับฮาร์ดแวร์ภายนอกที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

solar charger for usb devices

แนวทางการสร้างเครื่องชาร์จแบตสำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์พกพาที่ใช้การชาร์จผ่านพอร์ท USB เช่นสมาร์ทโฟน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ รายละเอียดวงจรดูที่ http://electronics-diy.com/solar-charger-for-usb-devices.php Tongue out

embedded system - shape the world

 

เรียนรู้การออกแบบใช้งาน Embedded System ด้วยบอร์ด Stellaris launchpad จากเทกซัสอินสตรูเม้นท์ ได้ที่ http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/ Tongue out

mypdfmanuals.com

เวบรวมคู่มืออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์หลากหลาย http://mypdfmanuals.com/ Tongue out

ยุคของ internet of things กำลังจะเริ่ม

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านอินเตอร์เนท แนวโน้มที่กำลังมาแรง ใช้งาน raspberry pi บอร์ดเป็นแนวทางหนึ่ง ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://code.google.com/p/webiopi/ Tongue out

แนวทางใช้งาน bluetooth ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

bluetooth และการประยุกต์ใช้งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.instructables.com/id/BLU-BOARD-control-your-home-with-blue-to... Tongue out

efytimes.com if it's technology it's here

500 Free eBooks On Programming!

Searching for a free ebook on programming? Look no more, here's bringing to you 500 ebooks for all your programming needs!

 

Here we bring to you an uncategorized list ebooks on programming which are available for free download. The list covers books on all major programming languages including Ada, Assembly, C, C#, C++, CGI, JavaScript, Perl, Pascal, Haskell, Java, Lisp, PHP, Prolog, Python, Ruby, and many more. It also includes books on game programming and software engineering. So scroll down, pick, download, read and have fun!

001. The Design Patterns Java Companion
James W. Cooper |
Published in 1998, 218 pages

002. Thinking in Enterprise Java
Bruce Eckel et. al. | MindView, Inc.
Published in 2003

003. The Ugly JavaScript Book
John H. Keyes |
Published in 2001

004. Maven: The Complete Reference
Tim O'Brien, at al. | Sonatype, Inc.
Published in 2010

005. PHP with Guru99
Krishna Rungta | Smashwords
Published in 2013, 151 pages

006. Mr. Neighborly's Humble Little Ruby Book
Jeremy McAnally |
Published in 2006, 147 pages

007. Ada Programming
| Wikibooks
Published in 2007, 242 pages

008. Java Persistence
James Sutherland, Doug Clarke | Wikibooks
Published in 2012, 130 pages

009. Java Testing and Design
Frank Cohen | Prentice Hall PTR
Published in 2004, 544 pages

010. Practical Smalltalk: Using Smalltalk/V
Dan Shafer, Dean A. Ritz | Springer
Published in 1991, 251 pages

011. Ada 95: The Lovelace Tutorial
David A. Wheeler | Springer
Published in 1996, 293 pages

012. Starting FORTH
Leo Brodie | FORTH, Inc.
Published in 2009, 346 pages

013. Another tour of Scala
David Copeland | naildrivin5.com
Published in 2010

014. Python for Education
Ajith Kumar | Inter University Accelerator Centre
Published in 2010, 110 pages

015. The Haskell School of Music
Paul Hudak | Yale University
Published in 2012, 353 pages

016. More Servlets and JavaServer Pages
Marty Hall | Pearson Education
Published in 2001, 752 pages

017. Programming Windows Phone 7
Charles Petzold | Microsoft Press
Published in 2010, 1013 pages

018. Computer Science Logo Style
Brian Harvey | The MIT Press
Published in 1997, 1068 pages

019. Windows Phone 7 Developer Guide
Dominic Betts, at al. | Microsoft Press
Published in 2011

020. Programming Fundamentals: A Modular Structured Approach Using C++
Kenneth Leroy Busbee | Connexions
Published in 2011, 331 pages

021. Test-Driven Development with Python
Harry Percival | O'Reilly Media
Published in 2013

022. Learn Prolog Now!
Patrick Blackburn, Johan Bos, Kristina Striegnitz | College Publications
Published in 2006, 284 pages

023. 88 C Programs
JT Kalnay | Smashwords
Published in 2012, 296 pages

024. Ruby on Rails Tutorial: Learn Rails by Example
Michael Hartl | Addison-Wesley
Published in 2010

025. Picking Up Perl
Bradley M. Kuhn | ebb.org
Published in 2001, 66 pages

026. Creating a Simple 3D Game with XNA
| Wikibooks
Published in 2010

027. Java Enterprise Performance
Alois Reitbauer, et al. | Compuware Corporation
Published in 2012

028. The Oracle PHP Cookbook
John Alphonse, Justin Kestelyn | Oracle
Published in 2009

029. Industrial Strength C++
Mats Henricson, Erik Nyquist | Prentice Hall
Published in 1996, 244 pages

030. Non-Programmers Tutorial For Python
Josh Cogliati | Wikibooks
Published in 2005, 90 pages

031. Computer Science: Abstraction to Implementation
Robert M. Keller | Harvey Mudd College
Published in 2001, 627 pages

032. Sams Teach Yourself Java 2 in 24 Hours
Rogers Cadenhead, Mark Taber | Sams
Published in 1999, 429 pages

033. Foundations of Computer Science
Lawrence C Paulson | University of Cambridge
Published in 2000, 155 pages

034. Dive Into Python
Mark Pilgrim | Apress
Published in 2004, 413 pages

035. Standard ECMA-334 C# Language Specification
| Ecma International
Published in 2006, 553 pages

036. Smalltalk-80: The Language and its Implementation
Adele Goldberg, David Robson | Addison-Wesley
Published in 1983, 742 pages

037. Tcl and the Tk Toolkit
John K. Ousterhout | Addison-Wesley
Published in 2007, 142 pages

038. Do It Yourself Agile Kickstart
Damon Poole | Valtivity
Published in 2012, 31 pages

039. Standard C++ Library Reference
| International Business Machines Corporation
Published in 2005, 439 pages

040. Smalltalk: An Introduction to Application Development Using VisualWorks
Trevor Hopkins, Bernard Horan | Prentice Hall
Published in 1995, 413 pages

041. Apache Jakarta Commons: Reusable Java Components
Will Iverson | Prentice Hall PTR
Published in 2005, 360 pages

042. Scheme 9 from Empty Space
Nils M Holm | Lulu Press
Published in 2007, 130 pages

043. Python for Fun
Chris Meyers |
Published in 2004

044. Perl Programming
| Wikibooks
Published in 2012, 141 pages

045. Higher-Order Perl: Transforming Programs with Programs
Mark Jason Dominus | Morgan Kaufmann
Published in 2005, 592 pages

046. Conceptive C
Harry McGeough | Smashwords
Published in 2011, 172 pages

047. Silverlight for Windows Phone Toolkit In Depth
Boryana Miloshevska | windowsphonegeek.com
Published in 2011, 245 pages

048. Ruby Essentials
| Techotopia
Published in 2007

049. Algorithms for Programmers: Ideas and Source Code
Jorg Arndt |
Published in 2008, 990 pages

050. Practical PHP Testing
Giorgio Sironi |
Published in 2009, 61 pages

051. Java Swing Tutorial
Jan Bodnar | ZetCode
Published in 2011

052. Fundamentals of Computer Programming with C#
Svetlin Nakov, et al. | Telerik Software Academy
Published in 2013, 1132 pages

053. Creating Applications with Mozilla
David Boswell, at al. | O'Reilly Media
Published in 2002, 480 pages

054. Java Look and Feel Design Guidelines, 2nd Edition
Sun Microsystems Inc. | Addison-Wesley Professional
Published in 2001, 416 pages

055. Working With Objects
T. Reenskaug, P. Wold, O.A. Lehne | Prentice Hall
Published in 1996, 497 pages

056. why's (poignant) guide to Ruby
why the lucky stiff |
Published in 2008

057. Python 2.5 Quick Reference
Richard Gruet |
Published in 2007, 42 pages

058. Introduction to Software Development
J. P. Lopez, L. R. i Xirgo | Eureca Media
Published in 2010, 379 pages

059. Java: The Fundamentals of Objects and Classes
David Etheridge | BookBoon
Published in 2009, 92 pages

060. Financial Numerical Recipes in C++
Bernt Arne Ødegaard |
Published in 2007, 262 pages

061. x86 Disassembly
| Wikibooks
Published in 2008, 151 pages

062. Haskell: Functional Programming with Types
Joeri van Eekelen, et al. | Wikibooks
Published in 2007, 290 pages

063. The Psychology of Menu Selection
Kent L. Norman | Ablex Publishing Corporation
Published in 1991, 368 pages

064. JavaScript Essentials
Neil Smyth | Techotopia
Published in 2007

065. The Art and Craft of Programming: Python Edition
John C. Lusth | The University of Alabama
Published in 2012, 115 pages

066. Java Structures: Data Structures in Java for the Principled Programmer
Duane A. Bailey | McGraw-Hill
Published in 2007, 542 pages

067. Programming in Java Advanced Imaging
| Sun Microsystems, Inc.
Published in 1999

068. Zend Framework: Surviving The Deep End
Pádraic Brady |
Published in 2009, 37 pages

069. Scala for the Impatient
Cay Horstmann | Addison-Wesley
Published in 2011, 113 pages

070. GUI Programming with Python: QT Edition
Boudewijn Rempt | OpenDocs, LLC
Published in 2002

071. Programming Languages at a Glance
Andreas Hohmann | Minimal Programming
Published in 2003, 324 pages

072. Python for Informatics: Exploring Information
Charles Severance | PythonLearn
Published in 2010, 220 pages

073. Mobile Developer's Guide to the Parallel Universe
| Wireless Industry Partnership
Published in 2012, 104 pages

074. The Definitive Guide to symfony
Fabien Potencier, François Zaninotto | Apress
Published in 2007, 425 pages

075. Object-Oriented Reengineering Patterns
S. Demeyer, S. Ducasse, O. Nierstrasz | Elsevier Science
Published in 2008, 360 pages

076. Upgrading Microsoft Visual Basic 6.0 to Microsoft Visual Basic .NET
Ed Robinson, Robert Ian Oliver, Michael Bond | Microsoft Press
Published in 2002, 547 pages

077. The Scheme Programming Language, 4th Edition
R. Kent Dybvig | The MIT Press
Published in 2009, 504 pages

078. Object Oriented Software in Ada 95, Second Edition
Michael A. Smith |
Published in 2001, 446 pages

079. Python Cookbook
David Beazley, Brian K. Jones | O'Reilly Media
Published in 2013, 708 pages

080. Big Fat Rails
Mitch Guthrie | bigfatrails.com
Published in 2012, 53 pages

081. The Black Art of Programming
Mark McIlroy | Blue Sky Technology
Published in 2013, 672 pages

082. Machine Language for Beginners
Richard Mansfield | Compute! Publications
Published in 1987, 350 pages

083. The Software Development Book
Mark Watson |
Published in 2009

084. So You Want to Learn to Program?
James M. Reneau | CreateSpace
Published in 2010, 380 pages

085. Ada 95 Reference Manual
Tucker S. Taft, Robert A. Duff | Springer
Published in 1997, 526 pages

086. HTTP Programming Recipes for C# Bots
Jeff Heaton | Heaton Research, Inc.
Published in 2007, 628 pages

087. GPU Gems 3
Hubert Nguyen | Addison-Wesley Professional
Published in 2007, 1008 pages

088. Taligent's Guide to Designing Programs
| Taligent Press
Published in 1994, 152 pages

089. Foundations of Programming: Building Better Software
Karl Seguin | CodeBetter.Com
Published in 2007, 79 pages

090. Hacking Secret Ciphers with Python
Al Sweigart |
Published in 2013, 436 pages

091. PHP 5 Power Programming
Andi Gutmans, Stig Bakken, Derick Rethans | Prentice Hall PTR
Published in 2004, 720 pages

092. Revisiting C#
Anoop Madhusudanan | amazedsaint.com
Published in 2011, 33 pages

093. MacRuby: The Definitive Guide
Matt Aimonetti | O'Reilly Media
Published in 2010

094. COBOL: A self-instructional manual
James A. Saxon | Prentice-Hall
Published in 1963, 190 pages

095. The Java Web Services Tutorial
Eric Armstrong, et al | Pearson Education
Published in 2005, 457 pages

096. The Java Language Specification, 3rd edition
James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha | Prentice Hall PTR
Published in 2005, 684 pages

097. Michael Abrash's Graphics Programming Black Book
Michael Abrash | Coriolis Group Books
Published in 2001, 1342 pages

098. Cross-Platform GUI Programming with wxWidgets
Julian Smart, Kevin Hock, Stefan Csomor | Prentice Hall PTR
Published in 2005, 744 pages

099. Think Stats: Probability and Statistics for Programmers
Allen B. Downey | Green Tea Press
Published in 2011, 122 pages

100. Optimizing Code for Speed
| Wikibooks
Published in 2011

101. Mastering Node
TJ Holowaychuk | Visionmedia
Published in 2012

102. Git Pocket Guide
Richard E. Silverman | O'Reilly Media
Published in 2013, 224 pages

103. Java AWT Reference
John Zukowski | O'Reilly
Published in 1997, 1074 pages

104. C++ Language Tutorial
Juan Soulie | cplusplus.com
Published in 2007, 144 pages

105. Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming
Peter Van Roy, Seif Haridi | The MIT Press
Published in 2004, 939 pages

106. Securing Java: Getting Down to Business with Mobile Code
Gary McGraw, Edward W. Felten | Wiley
Published in 1999, 324 pages

107. Introduction to Objective Caml
Jason Hickey | Caltech
Published in 2008, 284 pages

108. Start Here: Python Programming for Beginners
Jody Scott Ginther | toonzcat.com
Published in 2010, 58 pages

109. Java Look and Feel Design Guidelines: Advanced Topics
| Addison-Wesley Professional
Published in 2001, 200 pages

110. 31 Days of Refactoring
Sean Chambers, Simone Chiaretta | Los Techies
Published in 2009, 52 pages

111. 1000 Java Tips
Alexandre Patchine, Dr. Heinz M. Kabutz |
Published in 2005, 856 pages

112. Thinking in Java, 3rd Edition
Bruce Eckel | Prentice Hall PTR
Published in 2002, 1119 pages

113. Beginning Perl
Curtis 'Ovid' Poe | Wrox
Published in 2012, 696 pages

114. Foundations of Computer Science: C Edition
Al Aho, Jeff Ullman | W. H. Freeman
Published in 1994, 786 pages

115. Thinking in C++, 2nd Edition
Bruce Eckel | Prentice Hall
Published in 2003

116. Rapid C# Windows Development
Joseph Chancellor | Lulu.com
Published in 2006, 141 pages

117. Optimizing C ++
Steve Heller | Prentice Hall PTR
Published in 1998, 416 pages

118. Programming Pearls, 2nd Edition
Jon Bentley | Addison-Wesley Professional
Published in 1999, 256 pages

119. Object Oriented Perl
Damian Conway | Manning Publications
Published in 1999, 56 pages

120. The J2EE 1.4 Tutorial
Eric Armstrong, at al. | Sun Microsystems, Inc.
Published in 2006, 1542 pages

121. Inside Smalltalk
W. R. Lalonde, J. R. Pugh | Prentice-Hall
Published in 1990

122. Java: Learning to Program with Robots
Byron Weber Becker | Course Technology
Published in 2006, 864 pages

123. Loving Lisp, or the Savvy Programmer's Secret Weapon
Mark Watson |
Published in 2002

124. Making Games with Python and Pygame
Al Sweigart |
Published in 2012, 365 pages

125. The Java Virtual Machine Specification, 2nd Edition
Tim Lindholm, Frank Yellin | Prentice Hall PTR
Published in 1999, 496 pages

126. An Introduction to R
W. N. Venables, D. M. Smith | Network Theory
Published in 2008, 100 pages

127. Object-oriented Programming in C# for C and Java programmers
Kurt Nørmark | Aalborg University
Published in 2010, 485 pages

128. Mastering Software Project Management
Hsiang Tao Yeh | Lulu.com
Published in 2006, 189 pages

129. Ruby on Rails Security
Heiko Webers | OWASP
Published in 2009, 48 pages

130. Zen Style Programming
Nils M Holm | Lulu Press
Published in 2008, 336 pages

131. Project Shrink Linear Edition
Bas de Baar | Project Shrink
Published in 2009, 80 pages

132. Introduction to Programming using Python
K. Schuerer, et al. | Pasteur Institute
Published in 2008, 242 pages

133. Windows Phone 7 Guide for iPhone Application Developers
| Microsoft
Published in 2011, 97 pages

134. Finite-state Automata in Java
Bradley Kjell | Cental Connecticut State University
Published in 2001

135. A Computer Science Tapestry: Exploring Computer Science with C++
Owen L. Astrachan | McGraw - Hill
Published in 1999, 879 pages

136. 97 Things Every Software Architect Should Know
Richard Monson-Haefel | O'Reilly
Published in 2010

137. CoffeeScript Cookbook
David Brady, et al. | coffeescriptcookbook.com
Published in 2012

138. Java: An Object First Approach
Fintan Culwin | Prentice Hall
Published in 1997, 393 pages

139. The Bastards Book of Ruby
Dan Nguyen | bastardsbook.com
Published in 2011

140. Java: Graphical User Interfaces
David Etheridge | BookBoon
Published in 2009, 101 pages

141. Building Skills in Python
Steven F. Lott |
Published in 2008, 459 pages

142. Prolog Programming
Roman Bartak |
Published in 1998

143. Ada in Action, Second Edition
Do-While Jones |
Published in 1995, 153 pages

144. Developing an Advanced Windows Phone 7.5 App
David Britch, et al. | Microsoft
Published in 2012, 208 pages

145. A Taste of Smalltalk
Ted Kaehler, Dave Patterson | W W Norton & Co Inc
Published in 1986, 152 pages

146. Natural Language Processing in Prolog
Gerald Gazdar, Chris Mellish | Addison-Wesley
Published in 1989, 519 pages

147. Haskell Tutorial for C Programmers
Eric Etheridge | HaskellWiki
Published in 2011

148. Learning Cocoa with Objective-C
James Duncan Davidson | O'Reilly Media, Inc.
Published in 2002, 384 pages

149. Ada Distilled
Richard Riehle | AdaWorks
Published in 2003, 113 pages

150. WML and WMLScript
V. Mukhi, V. Kalantri, S. Mukhi | BPB Publications
Published in 2008

151. PNG: The Definitive Guide
Greg Roelofs | O'Reilly
Published in 1999, 321 pages

152. Developing Web Applications with Haskell and Yesod
Michael Snoyman | O'Reilly Media
Published in 2012, 298 pages

153. Evaluating Java for Game Development
Jacob Marner |
Published in 2002, 314 pages

154. Killer Game Programming in Java
Andrew Davison | O'Reilly Media
Published in 2009

155. Using, Understanding, and Unraveling The OCaml Language
Didier Rémy | INRIA Paris-Rocquencourt
Published in 2001, 182 pages

156. Fundamentals of C++ Programming
Richard L. Halterman | Southern Adventist University
Published in 2010, 524 pages

157. AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming
R. Fourer, D.M. Gay, B.W. Kernighan | Duxbury Press
Published in 2002, 540 pages

158. MPI: The Complete Reference
Marc Snir, at al. | The MIT Press
Published in 1998, 800 pages

159. Version Control with SVK
Michael Brouwer, Russell Brown |
Published in 2005

160. Programming Mac OS X with Cocoa for Beginners
| Wikibooks
Published in 2011

161. Programming Vertex, Geometry, and Pixel Shaders
Wolfgang Engel, et al. |
Published in 2011

162. Read Ruby 1.9
| runpaint.org

163. ANSI C for Programmers on UNIX Systems
Tim Love |
Published in 1999

164. Pangea Software's Ultimate Game Programming Guide for Mac OS X
Brian Greenstone | Pangea Software, Inc
Published in 2004, 288 pages

165. GNU Emacs Lisp Reference Manual
Bil Lewis, Dan LaLiberte, Richard Stallman | Free Software Foundation
Published in 2009, 1025 pages

166. PHP Best Practices
Alex Cabal | phpbestpractices.org
Published in 2012

167. Artificial Intelligence through Prolog
Neil C. Rowe | Prentice-Hall
Published in 1988, 481 pages

168. The Underground PHP and Oracle Manual
Christopher Jones, Alison Holloway | Oracle
Published in 2008, 290 pages

169. Learning Perl the Hard Way
Allen B. Downey | Green Tea Press
Published in 2003, 69 pages

170. Beginning C++ Through Game Programming
Michael Dawson | Course Technology PTR
Published in 2010

171. Pablo's SOLID Software Development
Derick Bailey | LosTechies.com
Published in 2009, 81 pages

172. Kindle Fire Development Essentials
| Techotopia
Published in 2012

173. Professional Programmer's Guide to Fortran77
Clive G. Page | University of Leicester
Published in 2005, 180 pages

174. Algorithm Implementation
| Wikibooks
Published in 2010

175. Java in a Nutshell
David Flanagan | O'Reilly
Published in 1997, 628 pages

176. Adventure in Prolog
Dennis Merritt | Springer
Published in 1990, 186 pages

177. The J2EE Architect's Handbook
Derek C. Ashmore | DVT Press
Published in 2004, 288 pages

178. Unix System Programming in OCaml
Xavier Leroy, Didier Remy |
Published in 2011, 143 pages

179. C# - The Basics
V. Mukhi, S. Shanbhag, S. Mukhi | BPB Publications
Published in 2008

180. Assemblers And Loaders
David Salomon | Prentice Hal
Published in 1993, 299 pages

181. The Codeless Code
Qi | thecodelesscode.com
Published in 2012

182. Visual Studio.Net with C#
Vijay Mukhi, Suraj Godhwani, Sonal Mukhi | BPB Publications
Published in 2008

183. Working through Screens
Jacob Burghardt | Flashbulb Interaction
Published in 2010, 404 pages

184. The Objective-C 2.0 Programming Language
| Apple Inc.
Published in 2009, 133 pages

185. Real World Haskell
B. O'Sullivan, J. Goerzen, D. Stewart | O'Reilly Media, Inc.
Published in 2008, 710 pages

186. Scala Style Guide
| Scala Community
Published in 2011, 45 pages

187. Logic, Programming and Prolog
Ulf Nilsson, Jan Mauszynski | John Wiley & Sons Inc
Published in 1995, 296 pages

188. Beginning Perl
Simon Cozens, Peter Wainwright | Wrox Press
Published in 2000, 700 pages

189. Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Python
Bruno R. Preiss |
Published in 2004, 568 pages

190. Objective-C 2.0 Essentials
Neil Smyth | Techotopia
Published in 2010

191. Software Architect
Nigel | ivencia.com
Published in 2010

192. Software Development Guidelines
| literateprogramming.com
Published in 2000, 103 pages

193. The Common Java Cookbook
Timothy M. O'Brien |
Published in 2010

194. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design
Craig Larman | Prentice Hall
Published in 2004, 616 pages

195. Functional Programming in Qi
Mark Tarver | Upfront Publishing
Published in 2008, 440 pages

196. Up and Running with Node.js
Tom Hughes-Croucher | O'Reilly Media
Published in 2010

197. Extreme Programming in Perl
Robert Nagler | O'Reilly Media
Published in 2005, 194 pages

198. Clever Algorithms: Nature-Inspired Programming Recipes
Jason Brownlee | Lulu.com
Published in 2011, 436 pages

199. JavaScript Cookbook
Shelley Powers | O'Reilly Media
Published in 2010, 554 pages

200. Developing Backbone.js Applications
Addy Osmani | O'Reilly Media
Published in 2012, 150 pages

201. x86 Assembly
| Wikibooks
Published in 2007, 123 pages

202. An Introduction to Programming in Emacs Lisp
Robert J. Chassell | Free Software Foundation, Inc.
Published in 2002, 314 pages

203. Encyclopedia of Graphics File Formats
James D. Murray, William vanRyper | O'Reilly
Published in 1996, 1152 pages

204. Java Web Application Development With Click Framework
| Wikibooks
Published in 2011

205. Unix and Perl Primer for Biologists
Keith Bradnam, Ian Korf | Korf Lab
Published in 2010, 135 pages

206. Concurrent Programming Using Java
Stephen J. Hartley |
Published in 2005

207. Common Lisp: An Interactive Approach
Stuart Charles Shapiro | W.H. Freeman & Company
Published in 1999, 358 pages

208. C++ GUI Programming with Qt 3
Jasmin Blanchette, Mark Summerfield | Prentice Hall PTR
Published in 2004, 464 pages

209. Introduction to newLISP
| Wikibooks
Published in 2010

210. An Introduction to Python
Guido van Rossum | Network Theory Ltd.
Published in 2006, 164 pages

211. An Introduction to the Imperative Part of C++
Rob Miller | Imperial College London
Published in 2008

212. Creating Adventure Games On Your Computer
Tim Hartnell | Ballantine Books
Published in 1984, 196 pages

213. The Power PC Compiler Writer's Guide
Steve Hoxey, at al. | Warthman Associates
Published in 1996, 264 pages

214. Android Design Guidelines
| MutualMobile
Published in 2011, 44 pages

215. Patterns of Software: Tales from the Software Community
Richard P. Gabriel | Oxford University Press
Published in 1998, 239 pages

216. Teach Yourself Scheme in Fixnum Days
Dorai Sitaram |
Published in 2004

217. QBasic
Faraaz Damji, et al. | Wikibooks
Published in 2013

218. Java Authentication and Authorization Service (JAAS) in Action
Michael Cote |
Published in 2005

219. Eloquent JavaScript: An opinionated guide to programming
Marijn Haverbeke | No Starch Press
Published in 2011

220. Common LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation
David S. Touretzky | Benjamin-Cummings Pub Co
Published in 1990, 587 pages

221. An Introduction to Python
John C. Lusth | The University of Alabama
Published in 2012, 115 pages

222. The Art of Assembly Language
Randall Hyde | No Starch Press
Published in 2003, 928 pages

223. Mercurial: The Definitive Guide
Bryan O'Sullivan | O'Reilly Media
Published in 2009, 288 pages

224. Blender Basics: Classroom Tutorial Book
James Chronister |
Published in 2009, 146 pages

225. Python Tutorial
Guido van Rossum | Python Software Foundation
Published in 2008, 140 pages

226. Core Servlets and Javaserver Pages
Marty Hall, Larry Brown | Prentice Hall PTR
Published in 2003, 736 pages

227. The Practice of Parallel Programming
Sergey A. Babkin | CreateSpace
Published in 2010, 422 pages

228. Squeak by Example
O. Nierstrasz, S. Ducasse, D. Pollet, A. Black | Lulu.com
Published in 2008, 304 pages

229. The Python Language Reference Manual
Guido Van Rossum | Network Theory Ltd.
Published in 2003, 144 pages

230. Backbone Tutorials
Thomas Davis | backbonetutorials.com
Published in 2012, 55 pages

231. Basic Lisp Techniques
David J. Cooper, Jr. | Franz Inc.
Published in 2003, 100 pages

232. Brewing Java: A Tutorial
Elliotte Rusty Harold | Cafe au Lait
Published in 2005

233. Maven by Example
Tim O'Brien, at al. | Sonatype, Inc.
Published in 2010

234. BlitzMax
| Wikibooks
Published in 2010

235. The Programming Historian
W.J. Turkel, A. Crymble, A. MacEachern | NiCHE
Published in 2010, 74 pages

236. Practical Programming in Python
Jeffrey Elkner, at al. |
Published in 2010, 259 pages

237. BIOS Disassembly Ninjutsu Uncovered
Darmawan Salihun | A-List Publishing
Published in 2006, 579 pages

238. C# in Detail
Jon Jagger |
Published in 2001, 300 pages

239. C# Essentials
| Techotopia
Published in 2007

240. The Second Book of Machine Language
Richard Mansfield | Compute! Publications
Published in 1984, 464 pages

241. Essentials of the Java Programming Language: A Hands-On Guide
Monica Pawlan | Addison-Wesley Professional
Published in 2000, 301 pages

242. Let Over Lambda: 50 Years of Lisp
Doug Hoyte | Lulu.com
Published in 2008, 384 pages

243. The Little Introduction To Programming
Karl Seguin | codingintro.com
Published in 2012

244. wxWidgets tutorial
Jan Bodnar | ZetCode
Published in 2007

245. Data Structures and Algorithm Analysis in Java
Clifford A. Shaffer | Dover Publications
Published in 2012, 601 pages

246. Blender 3D: Noob to Pro
| Wikibooks
Published in 2010

247. MIPS Assembly Language Programming Using QtSpim
Ed Jorgensen | University of Nevada, Las Vegas
Published in 2013, 122 pages

248. Tutorial: Java, Maven 2, Eclipse and JSF
A. Kumaraswamipillai, S. Arulkumaran | Lulu.com
Published in 2010, 60 pages

249. Invent Your Own Computer Games with Python
Albert Sweigart | Albert\Sweigart
Published in 2008, 290 pages

250. PHP Security Guide
| PHP Security Consortium
Published in 2005, 37 pages

251. Visual Basic Essentials
| Techotopia
Published in 2008

252. A Little Smalltalk
Timothy Budd | Addison-Wesley
Published in 1987, 295 pages

253. Think Python: An Introduction to Software Design
Allen Downey | Green Tea Press
Published in 2008, 236 pages

254. Version Control by Example
Eric Sink | Pyrenean Gold Press
Published in 2011, 226 pages

255. C++: A Beginner's Guide
Herbert Schildt | McGraw-Hill Osborne Media
Published in 2003, 576 pages

256. The GNU C Programming Tutorial
Mark Burgess, Ron Hale-Evans | Free Software Foundation
Published in 2002, 350 pages

257. Porting to Python 3: An in-depth guide
Lennart Regebro |
Published in 2011, 138 pages

258. Java Au Naturel
Dr. William C. Jones, Jr. |
Published in 2004

259. Text Algorithms
M. Crochemore, W. Rytter | Oxford University Press
Published in 1994, 412 pages

260. User Interfaces
Rita Matrai | InTech
Published in 2010, 280 pages

261. GNU Scientific Library Reference Manual
Brian Gough | Network Theory Ltd.
Published in 2009, 592 pages

262. A to Z of C
K. Joseph Wesley, R. Rajesh Jeba Anbiah |
Published in 2008

263. Ruby Best Practices
Gregory T. Brown | O'Reilly Media
Published in 2009, 328 pages

264. Smalltalk-80: The Interactive Programming Environment
Adele Goldberg | Addison-Wesley
Published in 1983, 530 pages

265. Introduction to Java and OOA/OOD for Web Applications
Alvin J. Alexander | DevDaily.com
Published in 2002

266. Java Distributed Computing
Jim Farley | O'Reilly Media
Published in 1998, 386 pages

267. Object-oriented Programming in Java
Richard L. Halterman | Southern Adventist University
Published in 2008, 303 pages

268. An Introduction to Programming in Go
Caleb Doxsey |
Published in 2012, 165 pages

269. Object-Oriented Programming with ANSI-C
Axel-Tobias Schreiner |
Published in 1999, 221 pages

270. Project Management Handbook
Wouter Baars | projectmanagement-training.net
Published in 2006

271. C++ Programming for Scientists
Roldan Pozo, Karin Remington | NIST

272. Domain-Driven Design Quickly
Abel Avram, Floyd Marinescu | Lulu.com
Published in 2007, 106 pages

273. PHP Programming
| Wikibooks
Published in 2012

274. C++ Essentials
Sharam Hekmat | PragSoft Corporation
Published in 2005, 311 pages

275. How to Design Programs: An Introduction to Programming and Computing
Matthias Felleisen, et al | The MIT Press
Published in 2003, 720 pages

276. Foundations of Jini 2 Programming
Jan Newmarch | Apress
Published in 2006, 512 pages

277. CVS Version Control for Web Site Projects
Sean Dreilinger |
Published in 1999

278. Processing XML with Java
Elliotte Rusty Harold | Addison-Wesley Professional
Published in 2002, 1120 pages

279. JavaScript Enlightenment
Cody Lindley | Lulu.com
Published in 2011, 141 pages

280. Pro Git
Scott Chacon | Apress
Published in 2009, 300 pages

281. QuickTime for Java: A Developer's Notebook
Chris Adamson | O'Reilly Media, Inc.
Published in 2005, 255 pages

282. Practical Common Lisp
Peter Seibel | Apress
Published in 2005, 500 pages

283. Programming Computer Vision with Python
Jan Erik Solem | O'Reilly Media
Published in 2012, 300 pages

284. Design of CMU Common Lisp
Robert A. MacLachlan |
Published in 2003, 122 pages

285. Learn Ruby The Hard Way
Zed A. Shaw | LCodeTHW
Published in 2011

286. Sun Certified Java Programmer Pre-Exam Essentials
Dylan Walsh |
Published in 2002

287. Agile Data
Russell Jurney | O'Reilly Media
Published in 2012, 250 pages

288. Seamless Object-Oriented Software Architecture
Kim Waldén, Jean-Marc Nerson | Prentice Hall
Published in 1994, 458 pages

289. Java(TM) Platform Performance: Strategies and Tactics
Steve Wilson, Jeff Kesselman | Prentice Hall PTR
Published in 2000, 256 pages

290. Silverlight for Windows Phone
Puja Pramudya | Microsoft Innovation Center
Published in 2011, 157 pages

291. Java Programming
| Wikibooks
Published in 2011, 200 pages

292. Ada 95: The Craft of Object-Oriented Programming
John English |
Published in 2001, 486 pages

293. Building A JavaScript Framework
Alex Young | DailyJS
Published in 2010, 81 pages

294. The R Inferno
Patrick Burns | Burns Statistics
Published in 2011, 126 pages

295. Think OCaml
Nicholas Monje, Allen Downey | Green Tea Press
Published in 2011, 128 pages

296. Functional C
Pieter Hartel, Henk Muller | Addison-Wesley
Published in 1999, 429 pages

297. Building Skills in Object-Oriented Design
Steven F. Lott |
Published in 2009, 311 pages

298. Learn to Program
Chris Pine | Pragmatic Bookshelf
Published in 2006, 176 pages

299. Text Processing in Python
David Mertz | Addison-Wesley Professional
Published in 2003, 544 pages

300. Pro Java 6 3D Game Development
Andrew Davison | Apress
Published in 2007, 528 pages

301. Pharo by Example
Andrew P. Black, at al. |
Published in 2009, 352 pages

302. C++ GUI Programming with Qt 4
Jasmin Blanchette, Mark Summerfield | Prentice Hall
Published in 2008, 734 pages

303. Tcl for Web Nerds
Hal Abelson, Philip Greenspun, Lydia Sandon |
Published in 2013

304. Matters Computational: Ideas, Algorithms, Source Code
Joerg Arndt |
Published in 2010, 972 pages

305. Programming the Be Operating System
Dan Parks Sydow | O'Reilly
Published in 1999, 400 pages

306. C++ for C Programmers
JT Kalnay | Smashwords
Published in 2012, 335 pages

307. Android Application Development Cookbook
Wei-Meng Lee | Wrox
Published in 2012, 448 pages

308. Python Standard Library
Fredrik Lundh | O'Reilly
Published in 2001, 300 pages

309. More with symfony
Fabien Potencier, Ryan Weaver | Sensio SA
Published in 2009

310. Clojure Cookbook
David Sletten | Getting Clojure
Published in 2010

311. The Problem with Native JavaScript APIs
Nicholas C. Zakas | O'Reilly Media
Published in 2012

312. The Craft of Programming
John C. Reynolds | Prentice Hall
Published in 1981, 434 pages

313. A Gentle Introduction to symfony
Francois Zaninotto, Fabien Potencier | Sensio SA
Published in 2010

314. Become an Xcoder: Start Programming the Mac Using Objective-C
B. Altenberg, A. Clarke, P. Mougin | CocoaLab
Published in 2008, 69 pages

315. A++: The Smallest Programming Language in the World
Georg P. Loczewski | S. Toeche-Mittler Verlag
Published in 2004

316. Prolog and Natural-Language Analysis
F. C. N. Pereira, S. M. Shieber | Center for the Study of Language
Published in 2002, 204 pages

317. Ada 95 Rationale - The Language - The Standard Libraries
Laurent Guerby |
Published in 1996

318. The Little Book on CoffeeScript
Alex MacCaw | O'Reilly Media
Published in 2012, 60 pages

319. JavaScript Allongé
Reginald Braithwaite | Leanpub
Published in 2013, 278 pages

320. BASIC Programming
| Wikibooks
Published in 2012

321. The Node Beginner Book
Manuel Kiessling | Leanpub
Published in 2011, 35 pages

322. C# Programming
Rod A. Smith, Jonas Nordlund | Wikibooks
Published in 2007, 71 pages

323. Visual C++ 6 Unleashed
Mickey Williams, David Bennett | Sams
Published in 2000, 1000 pages

324. Object-Oriented Software Composition
Nierstrasz, Sichritzis | Prentice Hall PTR
Published in 1995, 362 pages

325. Spring by Example
David Winterfeldt, Vaan Nila | springbyexample.org
Published in 2012, 289 pages

326. Picturing Programs: an Introduction to Computer Programming
Stephen Bloch | College Publications
Published in 2010, 480 pages

327. The Pocket Guide to Pascal
Joseph S. Dorward |
Published in 1995

328. Git Magic
Ben Lynn |
Published in 2007, 58 pages

329. The Definitive Guide to Django
A. Holovaty, J. Kaplan-Moss | Apress
Published in 2007, 447 pages

330. Super Awesome Advanced CakePHP Tips
Matt Curry | PseudoCoder.com
Published in 2009, 66 pages

331. Object Oriented Programming in ANSI-C
Axel Schreiner |
Published in 2001, 252 pages

332. Getting Started with the Java 3D API
Dennis J. Bouvier | Sun Microsystems, Inc.
Published in 1999

333. How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python
Jeffrey Elkner, Allen B. Downey, Chris Meyers | Green Tea Press
Published in 2012

334. Java for the Beginning Programmer
Jeff Heaton | Heaton Research, Inc.
Published in 2006, 336 pages

335. Servlets and JavaServer Pages: The J2EE Technology Web Tier
Jayson Falkner, Kevin Jones | Addison-Wesley
Published in 2003, 784 pages

336. Casting Spells in Lisp
Conrad Barski | Lisperati.com
Published in 2008, 26 pages

337. Version Control with Subversion
C.M. Pilato, B. Collins-Sussman, B.W. Fitzpatrick | O'Reilly Media
Published in 2008, 407 pages

338. A Beginner's Python Tutorial
Steven Thurlow | Wikibooks
Published in 2013

339. Programming in Fortran 95
Rachael Padman | University of Cambridge
Published in 2007, 50 pages

340. JavaScript: The Right Way
William Oliveira | jstherightway.com
Published in 2012

341. Practical Programming in Tcl and Tk
Brent Welch, Ken Jones | Prentice Hall PTR
Published in 2003, 960 pages

342. Mobile Developer's Guide To The Galaxy
| Enough Software
Published in 2012, 207 pages

343. C++ In Action: Industrial Strength Programming Techniques
Bartosz Milewski | Addison Wesley
Published in 2001, 485 pages

344. A Project Management Primer
Nick Jenkins |
Published in 2006, 43 pages

345. The Joy Of Smalltalk
Ivan Tomek |
Published in 2000, 700 pages

346. The C Book: Featuring the ANSI C Standard
Mike Banahan, Declan Brady, Mark Doran | Addison-Wesley Pub
Published in 1991, 333 pages

347. Introduction to Python for Econometrics, Statistics and Numerical Analysis
Kevin Sheppard |
Published in 2012, 281 pages

348. Java Speech API Programmer's Guide
| Sun Microsystems, Inc.
Published in 1998

349. Simulating Humans: Computer Graphics Animation and Control
N. I. Badler, C. B. Phillips, B. L. Webber | Oxford University Press, USA
Published in 1993, 283 pages

350. Sams Teach Yourself JavaScript in 24 Hours
Michael Moncur | Sams
Published in 2006, 456 pages

351. Perl 5 Pocket Reference
Johan Vromans, Linda Mui | O'Reilly
Published in 2000, 31 pages

352. How to think like a Computer Scientist (C++ Version)
Allen B. Downey |
Published in 1999, 189 pages

353. Squeak: Learn Programming with Robots
Stephane Ducasse | Apress
Published in 2005, 362 pages

354. First Course in Programming with Karel the Robot and Python
Pavel Solin, Salih Dede | FEMhub Inc.
Published in 2012, 126 pages

355. HTTP Programming Recipes for Java Bots
Jeff Heaton | Heaton Research, Inc.
Published in 2007, 680 pages

356. Advanced Programming for the Java 2 Platform
Calvin Austin, Monica Pawlan | Addison Wesley Longman
Published in 2000, 400 pages

357. C# Query Expressions
Jamie King, Bruce Eckel | MindView, Inc.
Published in 2008, 239 pages

358. Sequential and Parallel Sorting Algorithms
H. W. Lang | FH Flensburg
Published in 2000

359. Java Programming for Kids, Parents and Grandparents
Yakov Fain |
Published in 2004, 211 pages

360. Building Expert Systems in Prolog
Dennis Merritt | Amzi! inc.
Published in 2000, 358 pages

361. The Programmers' Stone
Alan G Carter, Colston Sanger |
Published in 1999, 134 pages

362. Designing Enterprise Applications with the J2EE Platform
Inderjeet Singh, at al. | Prentice Hall PTR
Published in 2002, 448 pages

363. Advanced R programming
Hadley Wickham |
Published in 2013

364. DOM Enlightenment
Cody Lindley | domenlightenment.com
Published in 2012

365. Testing for Continuous Delivery with Visual Studio 2012
L. Brader, H. Hilliker, A.C. Wills | Microsoft
Published in 2012, 249 pages

366. Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform
| Oracle
Published in 2010, 48 pages

367. Don't Just Roll The Dice: A usefully short guide to software pricing
Neil Davidson | Red gate books
Published in 2009, 81 pages

368. Project Management Book
Michael Harding Roberts | hraconsulting-ltd.co.uk
Published in 2009

369. The New C Standard
Derek M. Jones | Addison-Wesley Professional
Published in 2008, 1615 pages

370. Applications of Prolog
Attila Csenki | BookBoon
Published in 2009, 203 pages

371. Vagrant: Up and Running
Mitchell Hashimoto | O'Reilly Media
Published in 2013, 156 pages

372. Tcl Programming
| Wikibooks
Published in 2010

373. C Programming
| Wikibooks
Published in 2006, 129 pages

374. Introduction to Media Computation: A Multimedia Cookbook in Python
Mark Guzdial | Georgia Institute of Technology
Published in 2002, 234 pages

375. Google App Engine Java Experiments
Romin K. Irani |
Published in 2010, 227 pages

376. Learn Regex The Hard Way
Zed A. Shaw | LCodeTHW
Published in 2011

377. Java Reference Guide
Steven Haines | Pearson Education
Published in 2003, 650 pages

378. Perl 6 Programming
| Wikibooks
Published in 2010

379. Visual Basic.Net
Vijay Mukhi, Deepak N. Ramchand, Sonal Mukhi | BPB Publications
Published in 2008

380. Mixu's Node Book
Mikito Takada | mixu.net
Published in 2012, 77 pages

381. Learn You Some Erlang for Great Good!
Frederic Trottier-Hebert | LearnYouSomeErlang.com
Published in 2010

382. Ruby Programming
| Wikibooks
Published in 2011

383. Lisp in Small Parts
David Johnson-Davies |
Published in 2012

384. Developing Modern Mobile Web Apps
| Microsoft Corporation
Published in 2012, 112 pages

385. Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Ruby
Bruno R. Preiss |
Published in 2004

386. Apprenticeship Patterns: Guidance for the Aspiring Software Craftsman
Dave Hoover, Adewale Oshineye | O'Reilly Media
Published in 2009

387. The Art and Science of Smalltalk
Simon Lewis | Prentice Hall
Published in 1995, 223 pages

388. Statistical Software Engineering
| National Academies Press
Published in 1996, 89 pages

389. Object Oriented Programming using Java
Simon Kendal | BookBoon
Published in 2009, 209 pages

390. Game Creation with XNA
| Wikibooks
Published in 2012

391. Programming Forth
Stephen Pelc | MicroProcessor Engineering Limited
Published in 2005, 192 pages

392. Interactive Fortran 77: A Hands on Approach
Ian D Chivers, Jane Sleightholme |
Published in 1990, 233 pages

393. CMMI Implementation Guide
Vishnuvarthanan Moorthy | Smashwords
Published in 2013, 97 pages

394. Mastering Enterprise JavaBeans 3.0
R. P. Sriganesh, G. Brose, M. Silverman | Wiley
Published in 2007, 685 pages

395. Bleeding at the Keyboard: A Guide to Modern Programming with Java
Gregory J. E. Rawlins |
Published in 1999

396. Learn You a Haskell for Great Good!
Miran Lipovaca | LearnYouaHaskell.com
Published in 2010, 176 pages

397. How to Use Scheme
M. Felleisen, R. Findler, M. Flatt, S. Krishnamurthi, P. Steckler |
Published in 2001

398. Mastering Dyalog APL
Bernard Legrand | Dyalog Limited
Published in 2009, 818 pages

399. A Beginners C++
Neil Gray | University of Wollongong
Published in 1996

400. Essential JavaScript and jQuery Design Patterns
Addy Osmani | addyosmani.com
Published in 2010

401. The Scheme Programming Language, 3rd Edition
R. Kent Dybvig | MIT Press
Published in 2003

402. Smalltalk and Object Orientation: An Introduction
John Hunt | Springer
Published in 1997, 298 pages

403. The C Library Reference Guide
Eric Huss |
Published in 1997

404. Simply Scheme: Introducing Computer Science
Brian Harvey, Matthew Wright | The MIT Press
Published in 1999, 611 pages

405. Introducing Ada 95
John Barnes |
Published in 1995

406. Ruby Hacking Guide
Minero Aoki |
Published in 2004

407. Programming in C
Bharat Kinariwala, Tep Dobry | University of Hawaii at Manoa
Published in 1993

408. Practical PHP Programming
Paul Hudson |
Published in 2007

409. Android Cookbook
Ian F. Darwin | O'Reilly Media
Published in 2011

410. PHP Cookbook
Adam Trachtenberg, David Sklar | O'Reilly Media
Published in 2006, 810 pages

411. Write Yourself a Scheme in 48 Hours
Jonathan Tang | Wikibooks
Published in 2007, 138 pages

412. Natural Language Processing for the Working Programmer
Daniël de Kok, Harm Brouwer |
Published in 2011

413. CGI Programming on the World Wide Web
Shishir Gundavaram | O'Reilly
Published in 1996, 450 pages

414. Tcl Tutorial
Clif Flynt, et al. | Tcl Developer Xchange
Published in 2011

415. Dissecting a C# Application: Inside SharpDevelop
Christian Holm, Mike Kruger, Bernhard Spuida | Wrox Press
Published in 2004, 538 pages

416. Prolog Techniques
Attila Csenki | BookBoon
Published in 2009, 186 pages

417. Introduction to Programming Through Game Development Using Microsoft XNA Game Studio
Rob Miles | Microsoft Press
Published in 2009, 400 pages

418. Object-Oriented System Development
Dennis deChampeaux, Doug Lea, Penelope Faure | Addison-Wesley
Published in 1993, 560 pages

419. OpenGL Programming
| Wikibooks
Published in 2012

420. C# Classes
V. Mukhi, V. Kalantri, S. Mukhi | BPB Publications
Published in 2008

421. Quick Ada
Dale Stanbrough |
Published in 2000, 164 pages

422. C# Development
Rob Miles |
Published in 2008, 185 pages

423. Free Java Book
Daniel L. Schuster | Western State College
Published in 2011

424. No Bugs!: Delivering Error-Free Code in C and C++
David Thielen | Addison-Wesley
Published in 1992, 214 pages

425. The Java Game Programming Tutorial
Garry Morse |
Published in 1997

426. C# School: 14 lessons to get you started with C# and .NET
Faraz Rasheed |
Published in 2006, 338 pages

427. Java Native Interface: Programmer's Guide and Specification
Sheng Liang | Prentice Hall PTR
Published in 1999, 320 pages

428. Successful Lisp: How to Understand and Use Common Lisp
David B. Lamkins | bookfix.com
Published in 2004, 360 pages

429. jQuery Fundamentals
Rebecca Murphey |
Published in 2010

430. The Secret Ninja Cucumber Scrolls
David de Florinier, Gojko Adzic, Annette de Florinier |
Published in 2010

431. The Haskell Road to Logic, Maths and Programming
Kees Doets, Jan van Eijck | College Publications
Published in 2004, 449 pages

432. PC Assembly Language
Paul A. Carter |
Published in 2006, 195 pages

433. Doctrine ORM for PHP
Jonathan H. Wage, Konsta Vesterinen | Sensio SA
Published in 2010, 373 pages

434. Essential CVS
Jennifer Vesperman | O'Reilly Media, Inc.
Published in 2006, 428 pages

435. Java for Python Programmers
Brad Miller | interactivepython.org
Published in 2011

436. How to Think Like a Computer Scientist (Java Version)
Allen B. Downey | Green Tea Press
Published in 2008, 306 pages

437. Programming Principles in Java: Architectures and Interfaces
David Schmidt | Kansas State University
Published in 2003, 748 pages

438. Web Client Programming with Perl
Clinton Wong | O'Reilly
Published in 1997, 228 pages

439. Modern Perl
chromatic | Onyx Neon Press
Published in 2010, 186 pages

440. Using Visual Basic 6
Hakan Kirik |

441. Gradle Beyond the Basics
Tim Berglund | O'Reilly Media
Published in 2013, 80 pages

442. Magic Ink: Information Software and the Graphical Interface
Bret Victor | worrydream.com
Published in 2006, 73 pages

443. How to Become a C# Programmer
Scott Whigham | LearnItFirst.com LLC
Published in 2009, 42 pages

444. Mastering C++
K. R. Venugopal | Muhammadali Shaduli
Published in 1997, 804 pages

445. Common Lisp
| Wikibooks
Published in 2011

446. Python 201: (Slightly) Advanced Python Topics
Dave Kuhlman |
Published in 2003

447. Introduction to Programming in Java: An Interdisciplinary Approach
Robert Sedgewick, Kevin Wayne | Princeton University
Published in 2007

448. JS.next: A Manager's Guide
Aaron Frost | O'Reilly Media
Published in 2013

449. Subversion Version Control
William Nagel | Prentice Hall PTR
Published in 2005, 365 pages

450. Repository Management with Nexus
Tim O'Brien, at al. | Sonatype, Inc.
Published in 2009, 226 pages

451. Thinking Forth
Leo Brodie | Punchy Publishing
Published in 2004, 316 pages

452. The Art of Readable Code
Dustin Boswell, Trevor Foucher | O'Reilly
Published in 2010

453. How to Make Software
Nick Jenkins |
Published in 2005, 54 pages

454. Object-Oriented Programming and the Objective-C Language
| NeXT Software, Inc.
Published in 1996

455. The GNU C Library Reference Manual
Sandra Loosemore, at al. | Free Software Foundation, Inc.
Published in 2007, 1001 pages

456. Fortran 90 Course Notes
AC Marshall, JS Morgan, JL Schonfelder | The University of Liverpool
Published in 1997, 278 pages

457. Python course in Bioinformatics
Katja Schuerer, Catherine Letondal | Pasteur Institute
Published in 2008, 182 pages

458. Software Optimization Resources
Agner Fog | agner.org
Published in 2012

459. Design Patterns In Python
Rahul Verma, Chetan Giridhar | Testing Perspective
Published in 2011, 38 pages

460. Learning Object Oriented Programming with Delphi
Zarko Gajic | About.com
Published in 1998

461. Win32 Programming for x86 Assembly Language Programmers
Henry Takeuchi | OOPWeb.com
Published in 2007

462. Javascript FAQ
Alexei Kourbatov | Linuxtopia
Published in 2006

463. Windows Phone Toolkit In Depth
Boryana Miloshevska | WindowsPhoneGeek
Published in 2011, 250 pages

464. The OpenGL Programming Guide
Dave Shreiner | Addison-Wesley Professional

465. Using R for Introductory Statistics
John Verzani | Chapman & Hall/CRC
Published in 2004, 114 pages

466. Essential Delphi
Marco Cantu |
Published in 2002, 156 pages

467. Sams Teach Yourself Visual Basic 6 in 24 Hours
Greg Perry | Sams
Published in 1999, 480 pages

468. Parallel Programming in Fortran 95 using OpenMP
Miguel Hermanns | OpenMP.org
Published in 2002, 75 pages

469. Computer Programming using GNU Smalltalk
Canol Goekel | Lulu.com
Published in 2009, 130 pages

470. Small Memory Software: Patterns for systems with limited memory
Charles Weir, James Noble | Addison-Wesley
Published in 2000, 352 pages

471. Search User Interfaces
Marti A. Hearst | Cambridge University Press
Published in 2009, 352 pages

472. Beej's Guide to Network Programming - Using Internet Sockets
Brian Hall |
Published in 2008, 118 pages

473. Introducing Microsoft Visual Basic 2005 for Developers
Microsoft Corporation | Microsoft Press
Published in 2004, 288 pages

474. Task-Centered User Interface Design
Clayton Lewis, John Rieman |
Published in 1994, 190 pages

475. The Linux Gamers' HOWTO
Peter Jay Salzman, Frederic Delanoy |
Published in 2004

476. PyQt4 Tutorial
Jan Bodnar | ZetCode
Published in 2013

477. Tutorial: Hibernate, Spring, HSQL, Eclipse and Maven
A. Kumaraswamipillai, S. Arulkumaran | Lulu.com
Published in 2010, 33 pages

478. Introduction to Computer Science using Java
Bradley Kjell | Central Connecticut State University
Published in 2006

479. andbook!
Nicolas Gramlich | anddev.org
Published in 2008, 62 pages

480. Evil by Design: Design patterns that lead us into temptation
Chris Nodder | O'Reilly Media
Published in 2012

481. Using GCC: The GNU Compiler Collection Reference Manual for GCC
Richard M. Stallman | Free Software Foundation
Published in 2003, 432 pages

482. Java: Classes in Java Applications
David Etheridge | BookBoon
Published in 2009, 118 pages

483. Using Perl 6
Jonathan S. Duff, et al. |
Published in 2012, 135 pages

484. JSF Jumpstart
John Ferguson Smart | Wakaleo Consulting Ltd
Published in 2007, 67 pages

485. The Java Tutorial
Mary Campione, Kathy Walrath | Addison-Wesley
Published in 1996

486. Java Sound Programmer Guide
| Sun Microsystems, Inc.
Published in 2002

487. Start programming using Object Pascal
Motaz Abdel Azeem |
Published in 2012, 150 pages

488. Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Java
Bruno R. Preiss | Wiley
Published in 1999, 656 pages

489. Programming Android
Zigurd Mednieks, at al. | O'Reilly Media
Published in 2010

490. Perl 5 Tutorial
Chan Bernard Ki Hong |
Published in 2003, 241 pages

491. Inductive Logic Programming: Techniques and Applications
Nada Lavrac, Saso Dzeroski | Prentice Hall
Published in 1994, 400 pages

492. Mastering Perl
brian d foy | O'Reilly Media
Published in 2007, 346 pages

493. Exploring Programming Language Architecture in Perl
Bill Hails |
Published in 2010, 368 pages

494. Python Scripting for Computational Science
Hans Petter Langtangen | Springer
Published in 2009, 747 pages

495. Jakarta Struts Live
Richard Hightower | SourceBeat
Published in 2004, 273 pages

496. Programming in Scala
Martin Odersky, Lex Spoon, Bill Venners | Artima Inc
Published in 2011

497. Scala By Example
Martin Odersky | EPFL
Published in 2010, 145 pages

498. The Pascal Programming Language
Bill Catambay | Academic Press
Published in 2001

499. Smalltalk With Style
E. Klimas, S. Skublics, D. A. Thomas | Prentice Hall
Published in 2004, 139 pages

500. Ada-95: A guide for C and C++ programmers
Simon Johnston | Ada Home
Published in 1995

ข้อความคัดลอกจาก http://www.efytimes.com/e1/creativenews.asp?edid=119319 Tongue out

dmitry grinberg

สุดยอดนักอิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะที่มีผลงานอันน่าพิศวง ติดตามผลงานของเขาได้ที่ http://dmitry.gr/index.php?r=05.Projects Tongue out

technology trend in 2014

Technology Trends 2014

ไม่ได้เขียนบล็อกมาหลายสัปดาห์ พอดีสัปดาห์นี้มาบรรยายงาน Thailand ICT Awards (TICTA) 2013 ในหัวข้อ Technology Trends 2014  จริงๆผู้จัดตอนแรกบอกว่า Trends 2013 ก็เลยบอกว่าจะสิ้นปีแล้วขอเป็น  2014 แล้วจะรวบรวมข้อมูลมาให้ ซึ่งโดยปกติสิ้นปีนักวิจัยค่ายต่างๆ และนักวิเคราะห์ก็จะต้องคาดการณ์กระแสในปีหน้าอยู่แล้ว แต่สำหรับในประเทศไทยโดยมากเราก็มักจะเอา  Trends ของค่ายวิจัยอย่าง Gartner หรือ IDC มาพิจารณา ซึ่งถ้าพิจารณากันจริงๆแล้วบริบทหลายๆด้านอาจแตกต่างกัน ดังนั้นในการบรรยายของผมจึงพยายามเอาข้อมูลในประเทศไทยมาเป็นการวัดกระแสไอ ทีปีหน้า โดยมี Slide ตังนี้

IT Technology Trends 2014 for Thailand from IMC Institute

และสามารถสรุปได้ 10 เรื่องดังนี้

1) Smartphone/Tablet Explosion:Post-PC Era

กระแสการใช้ Smartphone และ Tablet บ้านเราก็ยังแรงต่อเนื่อง และการใช้ไอทีในบ้านเราก็เข้าสู่ยุคหลังพีซีอย่างแท้จริงจากเดิมที่ผู้ใช้ไอ ทีจะใช้เครื่องพีซีที่มีระบบปฎิบัติการ  Windows เป็นหลัก แต่วันนี้ผู้ใช้ไอทีจะมีอุปกรณ์และระบบปฎิบัติการที่หลากหลายและ  Windows เป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือก

ข้อมูลล่าสุดจากกสทช.จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เครื่องที่ในประเทศเพิ่มขึ้น เป็น 89.98 ล้านเลขหมาย ซึ่งคิดเป็น 131.84% ของประชากร และในจำนวนนี้คาดว่า 31% ของประชากรไทยมีการใช้งาน Smartphone [ข้อมูลจาก  Our Mobile Planet] และถ้าบริษัทวิจัย GfK ก็ระบุว่าใน 4 เดือนของปี 2013  มีเครื่อง Smartphone จำหน่ายไปแล้วกว่า 2.87 ล้านเครื่อง โดยคาดการณ์ยอดจำหน่ายทั้งปีประมาณ 7.5 ล้านเครื่องจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ 16  ล้านเครื่อง

ในด้านของอุปกรณ์เราจะเห็นว่าข้อมูลจากการสำรวจของสวทช.ระบุว่าปีที่แล้ว เรามียอดจำหน่ายเครื่องเดสต์ท็อปพีซี 1.26  ล้านเครื่อง Notebook 2.1 ล้านเครื่อง และ Tablet 1.3 ล้านเครื่อง ซึ่งในปีนี้ทาง IDC คาดการณ์ว่ายอดจำหน่าย Tablet จะพุ่งขึ้นสูงถึง 3.5  ล้านเครื่องทั้งนี้จากนโยบาย OTPC  ของรัฐบาล และจะมียอดของ Notebook 2.5 ล้านเครื่อง และ เดสต์ท็อปพีซี 1.5  ล้านเครื่อง

ข้อมูลจาก Gartner เมื่อเดือนเมษายน 2013 ก็ระบุให้เห็นเช่นกันว่ายอดจำหน่ายเครื่องพีซีทั้งเดสต์ท็อปและ Notebook ทั่วโลก จะมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องคือประมาณการณ์ว่าจาก 315  ล้านเครื่องต่อปีในปี 2013  เหลือเพียง 271  ล้านเครื่องต่อปีในปี 2017 ในขณะที่ยอดจำหน่าย Tablet ทั่วโลกจะแซงหน้ายอดของเครื่องพีซีโดยจะมีจำนวน  467  ล้านเครื่องต่อปีในปี 2017

สำหรับสัดส่วนการตลาดของเครื่อง Smartphone  และ Tablet  ทาง IDC ได้เปิดเผยข้อมูลยอดจำหน่ายในไตรมาสสองปีนี้ให้เห็นว่าเครื่องที่ใช้ระบบ ปฎิบัติการ  Android มีสัดส่วนที่แซงหน้ารับบปฎิบัติการ iOS ของ Apple  ไปอย่างมากโดยมีสัดส่วนการตลาด Smartphone ถึง  79% เมื่อเทียบกับ   iOS  ที่ลดลงเหลือเพียง  13% และก็มีสัดส่วนการตลาดของ  Tablet  62.6% เมื่อเทียบกับ   iPad  ที่ลดลงเหลือเพียง  32.5% ทั้งๆที่ในไตรมาสสองปีที่แล้ว iPad มีสัดส่วนการตลาดนำ  Android ถึง 60% ต่อ 38%  ซึ่งแนวโน้มนี้ก็สอดคล้องกับตลาดในประเทศไทยที่ทาง GfK ระบุว่า ตลาด Smartphone ในประเทศไทยเป็นระบบ  Android  70% เมื่อเทียบกับ iOS ที่ 20%

2)  Cloud Computing: From Personal Cloud to SaaS

กระแสไอทีที่น่าจะมาแรงในปีหน้าอีกเรื่องก็คือ Software as a Service (SaaS)  ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้ไอทีในบ้านเราที่เริ่มคุ้นเคยกับการใช้ Cloud  โดยเฉพาะ  Personal Cloud  ที่เป็นการใช้  Storage as a Service  อาทิเช่น  Dropbox, iCloud  หรือ Google Drive ประกอบกับบริษัทซอฟต์แวร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเริ่มให้บริการ  SaaS ในประเทศไทยมากขึ้น และเริ่มมีการทำตลาดในประเทศไทย อาทิเช่น   Creative Cloud  ของ Adobe ที่เลิกทำ Packaged Software แล้วมาทำตลาด SaaS อย่างเดียว ก็ทำราคาในประเทศไทยแบบรายเดือนที่เริ่มต้นตั้งแต่ 600 บาท หรือทาง ไมโครซอฟต์เองก็ประกาศจำหน่ายโปรแกรม Office 365 ที่เป็น Home Edition ในราคา 2,290 บาทต่อปีที่มาพร้อมกับพื้นที่บน SkyDrive และการใช้โทร Skype

นอกจากนี้ข้อมูลจากรายงานของ PwC  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2013  ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดซอฟต์แวร์ SaaS  ซึ่งในปี 2011 มีมูลค่าตลาดรวมเพียง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐและคิดเป็นสัดส่วนเพียง 7  % ของมูลค่าการตลาดซอฟต์แวร์ทั้งโลก จะโตขึ้นเป็น 24% ในปี 2016    ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เห็นว่ากระแสของ SaaS  จะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่ม SME

สุดท้ายผมได้ไปดูข้อมูลจาก  Google Trends ที่เปรียบเทียบการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่จะเห็นได้ว่าแม้กลุ่มของ Storage as a Service  เช่น  Dropbox จะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในบ้านเรา แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาคำว่า  Office 365 หรือ  Google Apps ก็เริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

trends

3)  Online Consumerization: Social Networks / 3G /Broadband

การเปิดให้บริการ  3G   อย่างเต็มรูปแบบของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยจะทำให้คนไทย ใช้บริการออนไลน์มากขึ้น ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจากข้อมูลของ TrueHits  แสดงให้เห็นว่าในป้จจุบันเรามีประชากรอินเตอร์เน็ตในประเทศจำนวน 23.86 ล้านคนหรือคิดเป็นอัตราส่วน 35.8% และเรายังมีการเชื่อมต่อ   Broadband  ตามบ้านถึง 4.55  ล้านหลัง หรือคิดเป็น 22.7%  ของจำนวนที่อยู่อาศัย นอกจากนี้คนไทยยังใช้งาน Social Networks ค่อนข้างสูง โดยได้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแบบเดิมมาสู่สังคมออนไลน์มากขึ้น โดยข้อมูลจาก ZocialRank ระบุว่าเรามีจำนวนผู้ใช้ Facebook 18.5 ล้านคน Line  18 ล้านคน และ Twitter 2 ล้านคน นอกจากนี้เรายังมีวิดีโอบน  YouTube  ในประเทศถึง 5.3 ล้านคลิป

คนไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่มีสี่หน้าจอต่อหนึ่งผู้ใช้ ที่เราอาจใช้อุปกรณ์อย่างมือถือ คอมพิวเตอร์ ทีวี หรือแทปแล็ตที่ทำงานคล้ายๆกัน และ  sync   ข้อมูลต่างๆเข้าหากัน โดยเราอาจดูทีวีหรือหนังผ่านมือถือหรือแทปเล็ต และก็เป็นไปได้ที่เราอาจเล่นอินเตอร์เน็ตทางจอทีวี ข้อมูลจาก We arre social  ระบุว่าคนไทยโดยเฉลี่ยใช้เวลา 16.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเล่นอินเตอร์เน็ตขณะที่เราใช้เวลาในการดูทีวีโดย เฉลี่ยเพียง 10.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้จากการสำรวจของ Nielsen Thailand ระบุว่า คนไทยเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์มือถือถึง 49% ขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์เพียง36%

4) Mobile Applications: Cross Platform with HTML5

เนื่องจากการใช้งานของผู้ใช้ไอทีเปลี่ยนไปสู่อุปกรณ์อย่างSmartphone หรือ  Tablet มากขึ้น การทำ Application จึงต้องเน้นกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้มากขึ้น และจะต้องทำ  Mobile Application  หลากหลาย Platform ทั้ง  Android, iOS และ Windows ซึ่งภาษาการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ HTML5 จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมเพียงครั้งเดียวแต่ใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาโปรแกรมแบบ  Native App  จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างของอุปกรณ์ได้ดีกว่าเช่น การบอกตำแหน่ง ทำให้ผู้พัฒนาก็ยังจะให้ความสำคัญอยู่

ในปีหน้าคาดว่าหน่วยงานต่างๆในบ้านเราจะมีการพัฒนา  Mobile Application มากขึ้น และข้อมูลจาก Distimo เริ่มแสดงให้เห็นว่าตลาด Google Play  ประเทศไทยเริ่มโตขึ้นทั้งในด้านรายได้และจำนวนการดาวน์โหลด ซึ่งทาง Our Mobile Planet ระบุว่าโดยเฉลี่ยคนไทยจะมี Application อยู่ใน smartphone ประมาณ  21 App แต่ใช้ประจำเพียง 8 App และมีเพียง 4  App ที่จ่ายเงิน

Screen Shot 2556-09-06 at 1.28.50 PM

5) Bring Your Own Devices: Flexible Office/Workers

กระแสการใช้อุปกรณ์ smartphone และ Tablet  แทนที่การใช้เครื่องพีซี ประกอบกับการใช้ 3G และ  Broadband ทีมีอย่างกว้างขวางขึ้นทำให้วิถีการทำงานของคนเปลี่ยนไป พนักงานในองค์กรก็ต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ทั้งงานขององค์กร และเรื่องส่วนตัว ทำให้องค์กรต่างๆเริ่มอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้ในการทำงาน มากขึ้น

กระแส   BYOD กำลังเข้ามาในบ้านเรา ซึ่งจากการสำรวจของ VMware  พบว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทที่ทำการสำรวจอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวมา ใช้ในที่ทำงานได้ ดังนั้นองค์กรต่างๆต้องเริ่มปรับนโยบายในเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลขององค์กร สิ่งที่องค์กรต่างๆจะลงทุนมากขึ่นในปีหน้าทางด้านนี้ก็คือเรื่องการวาง นโยบายตลอดจนการหาเครื่องมือด้านความปลอดภัยเพือรองรับ BYOD มาใช้ในองค์กร

6) IaaS: Migrate Servers to Cloud

การใช้ Cloud Service  ที่เป็น Infrastructure as a Service (IaaS) ในประเทศจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ผู้ให้บริการ Data Center หรือแม้แต่ Telecom Operator ในประเทศจะให้บริการ IaaS มากขึ้น โดยผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งจะมาจากกลุ่ม SME ในฝั่งของภาครัฐบาลก็จะเห็นการให้บริการ  G-Cloud  ที่ดีขึ้น การใช้  Cloud ก็จะแพร่หลายมากขึ้น องค์กรต่างๆก็จะสนใจใช้ Cloud ทั้งๆที่มาจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้เป็น DR site

นอกจากนี้องค์กรใหญ่ๆก็จะเริ่มมีการติดตั้ง  Private Cloud มากขึ้น ซึ่งจากการสำรวจของ VMWare เมื่อปัี 2012 พบว่าองค์กรต่างๆในประเทศไทยถึง 83% มีการติดตั้งหรือมีแผนที่จะทำ  Private Cloud  และจากการสำรวจข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่าตลาด  Cloud Computing ของประเทศไทยในปี  2013 จะโต 16.7%-22.1% คือมีมูลค่าระหว่าง 2,220  - 2,330 ล้านบาท

7) Internet of things: Connected Anywhere, Anytime and Anydevices

นอกเหนือจาก  Mobile Technology  กระแสอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะมาแรงคือ อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทั้ง Smart TV หรือ Wearable Technology ซึ่งในปัจจุบัน 50% ของอุปกรณ์ที่ต่ออินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งของต่างๆ โดยในปี2010 เรามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในโลก 5 พันล้านชึิ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น  50,000 ล้านชิ้นในปี 2020

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอาจเป็นการเชื่อมต่อผ่าน NFC, Bluetooth, 3G หรือ WiFi  โดยอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่กำลังกล่าวถึงอย่างมากคือ Google Glass ที่คาดว่าจะวางตลาดในปีหน้า และยังมีอุปกรณ์อย่าง Jawbone UP หรือนาฬิกาที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าตลาดของ  Internet of Things และ Machine to Manchine (M2M) จะโตขึ้นเป็น 290 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2017

8) M-Commerce: From e-Commerce to mobile payment

คนไทยเริ่มยอมรับการซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติประมาณตลาด  e-commerce ในบ้านเราไว้ที่ 340,903 ล้านบาทในปี 2011 ซึ่งน่าจะรวมถึงตลาดการซื้อขายออนไลน์ของภาครัฐด้วย ขณะที่ Paypal ประมาณการว่าตลาด e-coomerce ในประเทศไทยจะโตสูงขึ้นถึง 15 พันล้านบาท ในปี 2013

นอกจากนี้ก็มีผลสำรวจของทาง  Mastercard ที่สำรวจพฤติกรรมการซื้อของทาง e-commerce ของคนไทย พบว่า 67% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเคยซื้อของทาง e-commerce และ 37% เคยใช้  M-Commerce ซึ่งถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในเอเซียที่มีการซื้อของทาง smartphone ค่อนข้างสูง ซึ่งก็สอดคล้องกับผลสำรวจของ OurMobilePlanet  ที่คนไทยเคยซื้อของผ่าน smartphone สูงถึง 51% มากกว่าประเทศอื่นๆอย่าง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ หรือไต้หวัน

Screen Shot 2556-09-06 at 1.33.06 PM

ข้อมูลทางด้านการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อเดือน เมษายนปีนี้ ประเทศไทยมีบัญชี Internet Banking ถึง 7 ล้านบัญชี และมีบัญชี  Mobile Banking  969,977 บัญชี ซึ่งจากข้อมูลต่างๆ สนับสนุนให้เห็นว่าตลาด M-commerce ในปีหน้าในประเทศไทยน่าจะโตขึ้นอย่างมาก

9) Big Data: BI in a Big Data World

การโตขึ้นของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และการใช้อุปกรณืเชื่อมต่อต่างๆ ทำให้ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทั้งในรูปของข้อมูลแบบ  structure และ unstructure รวมถึงมีข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งที่อยู่ใน social networks และข้อมูลบริษัท ทำให้องค์กรต่างๆอยากใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้มากขึ้น

กระแสของการหาเครื่องมือใหม่เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จึงมีมากขึ้น อาทิเช่นการใช้เทคโนโลยีอย่าง Hadoop ทำให้องค์กรต่างๆจะต้องลงทุนในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดด้าน   Big Data จะโตเป็น 16.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะมีความต้องการบุคลากรด้านนี้ถึง  4.4 ล้านตำแหน่งในปี 2015

10)Augmented Reality:Changing our daily life

เทคโนโลยีเสมือนจริง ( AR: Augmented Reality) เริ่มเป็นทีแพร่หลายมากขึ้น ในบ้านเรา มีการนำมาใช้ในด้านการศึกษาและการตลาด เราน่าจะเห็นตลาดทางด้่านนี้โตขึ้นมาก โดยทาง Research and Market คาดการณ์ว่าตลาดด้านนี้ทั่วโลกจะโตขึ้นถึง 5.155 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 และในปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นบริษัทไทยหลายๆบริษัทมาทำงานทางด้านนี้มากขึ้น

ธนชาติ นุ่มนนท์

5 กันยายน 2013

ข้อมูลคัดลอกจาก http://thanachart.org/2013/09/06/technology-trends-2014/ Tongue out

ideone.com online compiler

#include <stdio.h>

int main(void) {
// your code goes here
return 0;
}

ทดสอบการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ กว่า 60 ภาษาโดยไม่ต้องลงโปรแกรมคอมไพเลอร์ในเครื่องพีซี http://ideone.com/ Tongue out

reflow soldering

แนวโน้มอุปกรณ์ SMD กำลังมาแรง นักอิเลคทรอนิคส์ต้องปรับตัวให้ทัน ข้อมูลการบัดกรีอุปกรณ์ SMD โดยใช้เทคนิค reflow ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ayefon.com/reflow/ Tongue out

edn 2013 hot product

ผลิตภัณฑ์ที่มาแรงในปี 2013 จากการจัดอันดับของ EDN

web base relay control

ควบคุมรีเลย์ผ่านเวบบราวน์เซอร์ ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.instructables.com/id/A-Remotely-Programable-Relay-Controller-... Tongue out

Syndicate content